Sunday, 02/10/2022 - 01:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
  • Bày dạy powerpoint chuyên đề Ngữ văn 6 cấp huyện: Phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh  trong giờ Nói và nghe do cô giáo Nguyễn Thị Hương thực hiện năm học 2021-2022
  • Mẫu_Báo cáo tự đánh giá -THCS, THPT, PT nhiều cấp học.doc
Tài nguyên