Monday, 23/07/2018 - 20:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Từ ngày 09-12/7/2018, trường THCS Đại Áng tổ chức khóa tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ...
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Từ ngày 09-12/7/2018, trường THCS Đại Áng tổ chức khóa tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ...
Hoạt động chuyên môn
Từ ngày 09-12/7/2018, trường THCS Đại Áng tổ chức khóa tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ...
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Từ ngày 09-12/7/2018, trường THCS Đại Áng tổ chức khóa tập huấn “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ...
Thư viện ảnh